Magdaleen de kock

mijn deelneming veel sterkte voor in het bijzonder Dorine. M. de Kock, voormalig lid jurist METC NKI AVL tevens geïnteresseerde in Leiderschapsvraagstukken