Ontwijkingsindustrie

De Panama-papers bevestigen wat we al weten: bijna iedereen is er op uit om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Eigenbelang gaat boven algemeen belang. Je ziet het bijvoorbeeld aan mensen die plotseling rijk worden. Zij weten van gekkigheid niet wat te doen en hebben er veel voor over om maar niets aan de staat […]

Referendum

Het voorgestelde besluit waarover wij morgen in Nederland een raadgevend Ja of een Nee mogen invullen, is een voorbeeld van diffuse besluitvorming. Naarmate de discussie vordert neemt de complexiteit toe en wordt het eerder onduidelijker dan duidelijker. NRC geeft hier een mooie opsomming. De initiatiefnemers hebben een ander doel dan het verdrag als zodanig. Het […]

Betekenisvol

Valt het u ook op als er een term wordt gebruikt die dan ineens vaak lijkt terug te komen? Ik heb dat met betekenisvol leiderschap. Ik vraag me dan af wat daarmee bedoeld wordt. De term betekenisvol heeft op zichzelf immers geen betekenis. Synoniemen zijn volgens het woordenboek: veelzeggend, veelbetekenend, significant en zinvol. Allemaal termen die […]

Helaas of gelukkig?

Het computerprogramma AlphaGo heeft Lee Sedol, de beste Go-speler ter wereld van het laatste decennium, verslagen. Het spel Go wordt gezien als het meest uitdagende spel voor de spelcomputer vanwege de enorme hoeveelheid posities en bewegingen die er zijn. Het succes van de machine is te danken, niet alleen aan de sterk toegenomen rekenkracht en het […]

Bedreigde bankiers

Nieuw onderzoek toont aan dat de bankierseed niet werkt. Zoals voorspeld (o.a. in Duurzaam Bankieren) heeft het afnemen van die eed geen effect. De meeste bankiers weten niet eens wat de eed inhoudt stelt Tom Loonen (VU), een van de onderzoekers. De maatregel zou zelfs contra-productief werken. Minister Dijsselbloem meent niettemin er een schepje bovenop […]

Verrassende wending

De continuing story van de MKB-derivatenkwestie is wederom verlengd. “Ingrijpen” door de minister van Financiën leidt tot verder uitstel van een oplossing en de banken die het aangaat kunnen (opnieuw) afwachten met welk voorstel voor een collectieve regeling de aangetreden commissie van 3 mee komt. Dat is samengevat aan de hand met de aanpak van […]

Rechts en links

Velen vragen zich af hoe het komt dat zoveel mensen een keuze maken voor politieke leiders die weinig of geen respect tonen voor andersdenkenden. Wat bezielt de kiezer om een stem uit te brengen op een kandidaat die ronduit beledigend is voor een deel van de inwoners of op een kandidaat die evident niet opkomt […]

Big Data in de zorg zijn een zorg

Met onze smartphones en tablet zijn we altijd online en vindbaar. We vinden het heel gewoon dat iedereen naar de wereld kijkt door het scherm van zijn mobiel. We produceren met elkaar een enorme berg data, we zijn continu connectie en de hele wereld mag meekijken, behalve soms en bij sommigen. Het is een heel werk om […]

Met liefde

Filantropie is van alle tijden. In de Romeinse tijd was er enige tijd zelfs een competitie in de vorm van wie het meeste slaven vrij kon maken. In de huidige tijd kiest de rijke zijn eigen manier om de wereld een beetje beter te maken. De rijkste van de rijken (Bill Gates) gaat regelmatig langs […]

Stille migratie

Buitenlandse investeringsmaatschappijen kopen sociale huurwoningen binnen de ring van Amsterdam (Volkskrant 26 januari). De alarmbellen mogen bij het stadsbestuur wel afgaan. Wat is er aan de hand? Als bestuurder van een kleine stichting met 42 sociale woningen in de binnenstad van Amsterdam zie ik de drastische effecten van het huisvestingsbeleid. Subsidies voor de instandhouding en […]