Ik vertrek (2)

Deze week heb ik voor het Communicatiemagazine een column geschreven onder de titel “Ik vertrek”. Ik trek er een parellel tussen de manier waarop we  grote besluiten nemen en het populaire programma waarin mensen, na hun besluit om zich elders te vestigen, vaak in onthutsend tegenvallende situaties belanden. Dezelfde parallel gaat op voor Brexit. Men […]

Verkeerde ambtenaren

De Belastingdienst levert een mooie illustratie van hoe aannames in de top van een organisatie niet aansluiten bij de werkelijkheid. “Verkeerde ambtenaren willen weg bij de fiscus” kopte de Volkskrant. De aanleiding is het besluit om de ambtenaren een vertrekregeling aan te bieden. Bedoeld is dat de top c.q. de staatssecretaris, dacht dat ambtenaren in lage […]

Aarzel niet

Een van de karakteristieken van een goed besluit is dat het een probleem oplost. Als er geen probleem is, is het een risico om te besluiten toch iets te veranderen. In mijn waarneming is ons land, na Denemarken, het meest ‘af’. Toch blijven we besluiten nemen om iets te veranderen. Dat zit misschien in onze […]

Ontwijkingsindustrie

De Panama-papers bevestigen wat we al weten: bijna iedereen is er op uit om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Eigenbelang gaat boven algemeen belang. Je ziet het bijvoorbeeld aan mensen die plotseling rijk worden. Zij weten van gekkigheid niet wat te doen en hebben er veel voor over om maar niets aan de staat […]

Referendum

Het voorgestelde besluit waarover wij morgen in Nederland een raadgevend Ja of een Nee mogen invullen, is een voorbeeld van diffuse besluitvorming. Naarmate de discussie vordert neemt de complexiteit toe en wordt het eerder onduidelijker dan duidelijker. NRC geeft hier een mooie opsomming. De initiatiefnemers hebben een ander doel dan het verdrag als zodanig. Het […]

Betekenisvol

Valt het u ook op als er een term wordt gebruikt die dan ineens vaak lijkt terug te komen? Ik heb dat met betekenisvol leiderschap. Ik vraag me dan af wat daarmee bedoeld wordt. De term betekenisvol heeft op zichzelf immers geen betekenis. Synoniemen zijn volgens het woordenboek: veelzeggend, veelbetekenend, significant en zinvol. Allemaal termen die […]

Helaas of gelukkig?

Het computerprogramma AlphaGo heeft Lee Sedol, de beste Go-speler ter wereld van het laatste decennium, verslagen. Het spel Go wordt gezien als het meest uitdagende spel voor de spelcomputer vanwege de enorme hoeveelheid posities en bewegingen die er zijn. Het succes van de machine is te danken, niet alleen aan de sterk toegenomen rekenkracht en het […]

Bedreigde bankiers

Nieuw onderzoek toont aan dat de bankierseed niet werkt. Zoals voorspeld (o.a. in Duurzaam Bankieren) heeft het afnemen van die eed geen effect. De meeste bankiers weten niet eens wat de eed inhoudt stelt Tom Loonen (VU), een van de onderzoekers. De maatregel zou zelfs contra-productief werken. Minister Dijsselbloem meent niettemin er een schepje bovenop […]