Decreten

De elementen van goede besluitvorming zijn in het algemeen wel bekend. Ook bekend is dat het in de praktijk er vaak niet van komt ervoor te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Het gevolg daarvan is dat de uitvoering stagneert. Bij beslissingen die we heel belangrijk vinden is dat een enorme handicap. Bij beslissingen […]

Meer!

De jaarwisseling leidt altijd tot bespiegelingen en woorden van bezinning. Een rode draad in veel bespiegelingen is dat veel mensen geen vat hebben op de schijnbare tegenstellingen die we dagelijks voorgeschoteld krijgen in de veelheid aan informatie en media. Veel waarheden bestaan naast elkaar en gaan langs elkaar heen. Op internet circuleren lijstjes waaruit blijkt […]

Comfortzone

Waarom passen wij kennis en inzichten vaak zo moeizaam toe? Het blijkt niet eenvoudig om nieuwe kennis daadwerkelijk toe te passen. Terugvallen naar oude routines is o zo makkelijk. Toelaten van het nieuwe vinden we maar lastig. Het verstoort. Sommigen noemen het dat je bereid moet zijn om uit je comfortzone te stappen. Ik benader het […]

Wilders college

Gisteren verzorgde Geert Wilders een lezing in de entourage van de rechtbank. De lezing mondde uit in een college over verkiezingsretoriek. De beklaagde legt uit dat wat er in verkiezingstijd wordt gezegd is ingegeven door wat je wil bereiken: stemmen trekken. De politicus spreekt dus uit wat mensen denken, maar zelf misschien niet zeggen. Door dat […]

Out of control

Volgens een bericht in Binnenlands Bestuur keren grote accountantskantoren de rug toe naar kleine gemeenten. Dat betekent dat het (wettelijk verplichte) accountantstoezicht op die gemeenten niet meer gegarandeerd is. Bij gevolg is de gemeentelijke boekhouding out of control, de inkomsten en uitgaven worden immers niet meer geverifieerd. Opvallend is dat in een recent rapport (2015) van een werkgroep […]

Populistische elite

De verkiezingen in de VS leiden tot een gigantische hoeveelheid commentaren, vaak net zo tegenstrijdig als de uitspraken in de verkiezingscampagnes. En iedereen heeft gelijk, ook dat nog, in ieder geval vanuit het eigen perspectief. Ik denk niet dat het veel zin heeft om daar nog iets aan toe te voegen. Duidelijk is volgens mij […]

De WRR-paradox

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft recent twee rapporten uitgebracht. Een over de financiële sector en een over het klimaatbeleid. In deze rapporten zie ik enkele opvallende punten. In de eerste plaats merk ik op dat het 1 rapport had moeten zijn.  Het een heeft alles met het ander te maken. Ik zie 3 […]

Paradoxaal leiderschap

Recent verscheen Paradoxaal leiderschap van Ivo Brughmans. Het vervolg op De kunst van het paradoxale leven (2013). Paradoxen, en vooral hoe daarmee om te gaan, is een thema dat Ivo fascineert. De kern van zijn betoog is dat we los moeten komen van het of-of denken en meer moeten met en-en denken. Het is de kunst om […]

Het causale kaartspel

Het is een kernkwaliteit van de politicus om zich successen toe te eigenen. Het gaat goed met Nederland zegt de Troonrede. En dan volgt samengevat: ‘en dat komt door ons beleid’. Daar zijn toch wel vragen bij te stellen. Je kan net zo goed stellen: ‘ondanks ons beleid gaat het nog best goed’. Het is maar […]