Zingeving in wetenschap

Op 7 en 8 november werd twee dagen volop geconfereerd in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Initiatiefnemers hiervan was een klein gezelschap, door sommigen de bejaarde rebellen genoemd, onder de naam van Transition in Science. Boegbeeld hiervan is Frank Miedema, decaan van de geneeskunde faculteit en lid van de raad […]

Opleidingsklimaat

Bij het nieuws omtrent de tragische gebeurtenis met de huisarts in Tuitjenhorn was duidelijk dat niet alle perspectieven in ogenschouw zijn genomen door de instanties. Zie mijn bericht d.d. 27 oktober “Openheid”. In heldere bewoordingen vult de weduwe van de huisarts een belangrijke ontbrekende schakel in: het AMC heeft geen contact opgenomen met de huisarts […]

De orde van de dag

Deze ochtend een korte reactie van minister Kamp op het rapport van WRR (zie bericht van 5 november) op nu.nl: Juist nu blijkt dat het bedrijfslevenbeleid, waaronder het topsectorenbeleid,┬áresultaten begint op te leveren. In 2012 is het bedrag dat door overheid en bedrijfsleven in innovatie is gestoken gestegen van 12,1 naar 12,9 miljard. Dat is […]

De lerende economie

Gisteren publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport Naar een lerende economie. Het (zoals gebruikelijk) degelijke en omvangrijke rapport zet de actuele ontwikkelingen mooi in historisch perspectief. Het gaat om de vraag hoe Nederland de nieuwe omstandigheden het beste tegemoet kan treden om de economie te stimuleren. Ik vat het heel kort […]

Stelsels en zorg

  Louise Gunning stelt in de lezing voor de Raad voor het openbaar bestuur dat het beleid voor de volksgezondheid de laatste 20 jaar in het teken heeft gestaan van stelselwijzigingen. Tegelijkertijd werd marktwerking ge├»ntroduceerd. Het resultaat daarvan is “minder succesvol”. De kosten van de gezondheidszorg vormen een hoofdpijndossier waar nog geen pil voor uitgevonden […]

Openheid

Afgelopen zaterdag publiceerde de Volkskrant het verslag van de co-assistent in de kwestie Tuitjehorn. Er is een levendige discussie over hoe huisartsen de laatste levensfase, de sterffase dus, zouden moeten begeleiden. We hebben in Nederland heel veel geregeld en in protocollen vastgelegd. Dat is een goede zaak. Alleen: hoe gaan we er mee om? Het […]

Innovatieve overheid

Nederland heeft een innovatiebeleid en bijna alle politici bepleiten het bevorderen van innovaties om zo sterker uit de crisis te komen. Er is een beleid dat topsectoren stimuleert. Maar hoe zit het met de overheid zelf? Waarom behoort de grootste werkgever van ons land niet tot een topsector? Bij het bevorderen van innovatie denkt de […]

Leuke dingen

Interessante uitzending van Tegenlicht van 14 oktober over technologische ontwikkeling. De veranderingen waar we allemaal doorlopend aan moeten wennen komen vaak voort uit technische vernieuwing. Het lijkt er op dat we steeds minder in vaste routines kunnen blijven. We zijn permanent aan het omschakelen. Dat wordt de vaste routine, als het al niet zo ver […]

Anders toezien

Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport onder de titel “Toezien op publieke belangen“. De wereld van toezicht en handhaving kent de nodige paradoxen. Men pleit steeds voor een kleinere, compacte overheid, maar bij elk incident roept men om maatregelen, regels en meer toezicht. De effecten van al die acties zijn […]

Nemen toezichthouders bewust besluiten?

Master thesis over sensemaking in raden van toezicht. In de literatuur over raden van toezicht gaat veel aandacht uit naar de positionering, het profiel en de rolopvatting. Veel minder aandacht is er voor de manier waarop de toezichthouder tot besluitvorming komt. De centrale vraag in deze thesis is: hoe vervult een toezichthouder in de (semi) […]