Schokkend

De Algemene Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over het toezicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De bevindingen wijzen uit dat de fusie (per 1 januari 2012) van drie inspectiediensten niet heeft gebracht wat de regering beoogde. De fusie heeft weinig besparingen opgeleverd en ook de komende jaren verwacht de Rekenkamer niet dat het lukt […]

Management van wetenschap

De aandacht voor de manier van sturen in de wetenschap staat op de agenda. De beweging Science in Transition opereert vanuit het inzicht dat uitsluitend sturen op cijfers tot veel ongewenste effecten leidt. Daar moeten we iets op vinden, zie het bericht van 11 november. Nu komt KNAW met een, wat mij betreft, merkwaardig ‘verkenningsrapport’ […]

Opleidingsklimaat (2)

Vervolg op bericht van 10 november. Vandaag meldt de Volkskrant dat het AMC van mening is dat in de kwestie van de huisarts niet eerst contact met hem gezocht had moeten worden omdat er geen reden was om aan het verhaal van de co-assistent te twijfelen. Het staat er echt. Dat betekent dat in deze […]

Hang naar verstilling

Weer een interessant evaluatie-onderzoek. Onder voorzitterschap van Wim Deetman is alles op een rij gezet met betrekking tot de (her)nieuwbouw en opknapbeurt van het Stedelijk Museum. Hoewel het een project is dat eigenlijk niet in de categorie “complex” thuishoort is het daar alsnog wel in terecht gekomen. Het patroon in de besluitvorming lijkt dan ook […]

Zingeving in wetenschap

Op 7 en 8 november werd twee dagen volop geconfereerd in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Initiatiefnemers hiervan was een klein gezelschap, door sommigen de bejaarde rebellen genoemd, onder de naam van Transition in Science. Boegbeeld hiervan is Frank Miedema, decaan van de geneeskunde faculteit en lid van de raad […]

Opleidingsklimaat

Bij het nieuws omtrent de tragische gebeurtenis met de huisarts in Tuitjenhorn was duidelijk dat niet alle perspectieven in ogenschouw zijn genomen door de instanties. Zie mijn bericht d.d. 27 oktober “Openheid”. In heldere bewoordingen vult de weduwe van de huisarts een belangrijke ontbrekende schakel in: het AMC heeft geen contact opgenomen met de huisarts […]

De orde van de dag

Deze ochtend een korte reactie van minister Kamp op het rapport van WRR (zie bericht van 5 november) op nu.nl: Juist nu blijkt dat het bedrijfslevenbeleid, waaronder het topsectorenbeleid,┬áresultaten begint op te leveren. In 2012 is het bedrag dat door overheid en bedrijfsleven in innovatie is gestoken gestegen van 12,1 naar 12,9 miljard. Dat is […]

De lerende economie

Gisteren publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport Naar een lerende economie. Het (zoals gebruikelijk) degelijke en omvangrijke rapport zet de actuele ontwikkelingen mooi in historisch perspectief. Het gaat om de vraag hoe Nederland de nieuwe omstandigheden het beste tegemoet kan treden om de economie te stimuleren. Ik vat het heel kort […]

Stelsels en zorg

  Louise Gunning stelt in de lezing voor de Raad voor het openbaar bestuur dat het beleid voor de volksgezondheid de laatste 20 jaar in het teken heeft gestaan van stelselwijzigingen. Tegelijkertijd werd marktwerking ge├»ntroduceerd. Het resultaat daarvan is “minder succesvol”. De kosten van de gezondheidszorg vormen een hoofdpijndossier waar nog geen pil voor uitgevonden […]

Openheid

Afgelopen zaterdag publiceerde de Volkskrant het verslag van de co-assistent in de kwestie Tuitjehorn. Er is een levendige discussie over hoe huisartsen de laatste levensfase, de sterffase dus, zouden moeten begeleiden. We hebben in Nederland heel veel geregeld en in protocollen vastgelegd. Dat is een goede zaak. Alleen: hoe gaan we er mee om? Het […]