Engagement

Het vertrouwen van medewerkers in bestuurders van organisaties vertoont al jaren een dalende tendens. Er is sprake van een historisch dieptepunt. Dat meldt het laatste onderzoek van Edelman dat gepresenteerd werd in Davos, bij het World Economic Forum. Het vertrouwen in Nederland scoort lager dan gemiddeld. We weten dat gebrek aan vertrouwen veel invloed heeft […]

Leren van de banken

Strijd voor behoud van iets loopt vaak uit op een soort Pyrrhus overwinning: in eerste instantie lijkt het verzet te slagen, maar vervolgens gebeurt toch wat betrokkenen proberen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan Organon in Oss, dat na de verkoop door Akzo Nobel een speelbal werd. Na een gedeeltelijke redding volgt nu toch het einde. […]

In control

In de gemeenteraad van Amsterdam stelde een van de raadsleden deze week de vraag: “waarom worden besluiten die wij hier nemen niet uitgevoerd?” Dezelfde vraag stelde ik eind 2007. Het was de aanleiding voor mijn promotieonderzoek. Ik heb enkele jaren besteed aan het onderzoeken van interventie-methodieken en management-theorien, maar vond daar niet het antwoord op […]

De Interventie

Naar aanleiding van het blog Anders toezien, ontving ik van Maarten Hamelink (www.toezine.nl) de suggestie het boek “De Interventie” te lezen. Dat heb ik nu gedaan. Het zorgvuldig uitgegeven boek geeft een mooi overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot het overheidstoezicht. Alles op een rij: basiskennis voor iedereen die hierbij betrokken […]

De overheid als topsector

Het Nederlandse innovatiebeleid is gericht op het behoud van topsectoren. De gedachte is dat je het best ervoor kan zorgen dat op de gebieden waar je voorop loopt een voorsprong behoudt dankzij voortdurende innovaties. Dit beleid leidt ertoe dat in sectoren waar we achterlopen, de achterstand eerder groter dan kleiner wordt, voor zover dat beleid althans […]

Een zinvol 2014

2013 eindigt positief. Vandaag komt McKinsey met het nieuws dat ze hebben ontdekt dat de meeste topmanagers gericht zijn op winstmaximalisatie op de korte termijn. Dat weten we al heel lang, en nu is het dus ook bij McKinsey doorgedrongen. De Harvard Bussiness Review heeft het artikel online gezet. Kapitaal Als oorzaak ziet men de druk die […]

Uitdaging 2014

Na er een paar weken tussenuit geweest te zijn valt het me nog meer op: wat zijn we toch druk met vreselijk veel dingen die er niet wezenlijk toe doen. Het is een dominante stroming geworden, misschien wel een vorm van topsport, om kleinigheden op te blazen tot complexe vraagstukken. En elke reactie lokt weer […]

Schokkend

De Algemene Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over het toezicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De bevindingen wijzen uit dat de fusie (per 1 januari 2012) van drie inspectiediensten niet heeft gebracht wat de regering beoogde. De fusie heeft weinig besparingen opgeleverd en ook de komende jaren verwacht de Rekenkamer niet dat het lukt […]

Management van wetenschap

De aandacht voor de manier van sturen in de wetenschap staat op de agenda. De beweging Science in Transition opereert vanuit het inzicht dat uitsluitend sturen op cijfers tot veel ongewenste effecten leidt. Daar moeten we iets op vinden, zie het bericht van 11 november. Nu komt KNAW met een, wat mij betreft, merkwaardig ‘verkenningsrapport’ […]