Het causale kaartspel

unknown

Het is een kernkwaliteit van de politicus om zich successen toe te eigenen. Het gaat goed met Nederland zegt de Troonrede. En dan volgt samengevat: ‘en dat komt door ons beleid’. Daar zijn toch wel vragen bij te stellen. Je kan net zo goed stellen: ‘ondanks ons beleid gaat het nog best goed’. Het is maar hoe je het bekijkt.

De samenleving is een samenspel van tal van factoren die een fijnzinnige onderlinge samenhang kennen met een zelfsturend mechanisme van checks and balances. De regering en het parlement is (slechts) een van die factoren. Niet onbelangrijk, maar ook niet allesomvattend. Effecten van interventies zijn in complexe contexten niet 1 op 1 terug te voeren op beleidsmaatregelen. Het opeisen van successen is dan ook met een korreltje zout te nemen. Vaak doen we maar wat omdat niks doen geen optie is. Dat is niet te verkopen. Ferme maatregelen met bijbehorende taal wel. Dat betekent nog niet dat onze actie succesvol is.

Het causale kaartspel dat we politiek noemen heeft de belangrijke functie om aan de checks and balances vorm te geven. Dat is de belangrijkste toegevoegde waarde ervan. Ondanks het beleid dat dit zo nu en dan oplevert.

unknown-1

Lezing 26 augustus 2016

Lezing door Ben Verleg ter gelegenheid van de presentatie van de eerste druk van de Algemene Inleiding in Zingevende Besliskunde op 26 augustus 2016. Beste vrienden en toehoorders, Ik ga u vanmiddag 3 dingen vertellen: De boodschap van vandaag: besluitvorming is dynamisch Iets over het waarom van dit boekje: ik heb een proefschrift geschreven in […]

Presentatie Inleiding in Zingevende Besliskunde

Op 26 Augustus 2016 presenteert Ben Verleg in samenwerking met het Instituut voor Zingevende Besliskunde en de Hogeschool van Amsterdam, Center for Applied Research on Economics & Management, de Algemene Inleiding in Zingevende Besliskunde. Programma 15.00 uur Aanvang Welkom en introductie Inleiding Ben Verleg Workshop: proeven aan een nieuwe methode 17.00 uur Afsluiting Nazit Aan […]

IMF en besluitvorming

Onlangs verscheen een bijzonder interessant, kritisch evaluatierapport (IMF_evaluatie) over de besluitvorming in het Interantional Monetary Fund (IMF) met betrekking tot de euro-crisis. Griekenland, Portugal en Ierland mochten van het IMF meer dan 3x hun limiet lenen. Dat heeft geleid tot de desastreuze gevolgen voor met name Griekenland. Het IMF heeft aanzienlijke risico’s niet gezien en de […]

22 Oktober 2018: D-Day voor het openbaar vervoer in Amsterdam

De startdatum voor het in gebruik nemen van de Noord-Zuidlijn is verschoven van oktober 2017 naar 22 juli 2018. De exactheid van de datum suggereert dat, ondanks dat het nog 2 jaar duurt, het zeker lukt om dat dan ook te halen. Tijdens de hoorzitting op 13 juli 2016 bleek dat die zekerheid er niet […]

Duurzaam Bankieren 2016

In januari 2015 verscheen Duurzaam Bankieren, waarom de crisismaatregelen niet doeltreffend zijn. Ik betoogde daarin dat de maatregelen die genomen zijn na de financieel-economische crisis van 2008 weliswaar niet zinloos zijn, maar niet tot het gewenste resultaat leiden. We zijn nu anderhalf jaar verder. Is er wat veranderd? 1. Verwevenheid politiek met het bancaire systeem De […]

Ik vertrek (2)

Deze week heb ik voor het Communicatiemagazine een column geschreven onder de titel “Ik vertrek”. Ik trek er een parellel tussen de manier waarop we  grote besluiten nemen en het populaire programma waarin mensen, na hun besluit om zich elders te vestigen, vaak in onthutsend tegenvallende situaties belanden. Dezelfde parallel gaat op voor Brexit. Men […]

Verkeerde ambtenaren

De Belastingdienst levert een mooie illustratie van hoe aannames in de top van een organisatie niet aansluiten bij de werkelijkheid. “Verkeerde ambtenaren willen weg bij de fiscus” kopte de Volkskrant. De aanleiding is het besluit om de ambtenaren een vertrekregeling aan te bieden. Bedoeld is dat de top c.q. de staatssecretaris, dacht dat ambtenaren in lage […]

Aarzel niet

Een van de karakteristieken van een goed besluit is dat het een probleem oplost. Als er geen probleem is, is het een risico om te besluiten toch iets te veranderen. In mijn waarneming is ons land, na Denemarken, het meest ‘af’. Toch blijven we besluiten nemen om iets te veranderen. Dat zit misschien in onze […]