Meer!

De jaarwisseling leidt altijd tot bespiegelingen en woorden van bezinning. Een rode draad in veel bespiegelingen is dat veel mensen geen vat hebben op de schijnbare tegenstellingen die we dagelijks voorgeschoteld krijgen in de veelheid aan informatie en media. Veel waarheden bestaan naast elkaar en gaan langs elkaar heen. Op internet circuleren lijstjes waaruit blijkt dat het op allerlei gebieden nergens zo goed gaat als in Nederland en toch heerst er grote ontevredenheid en is er sprake van onheilspellende ‘onderbuikgevoelens’.

Constructieve meerderheid

Bespiegelingen pogen daar vat op te krijgen, maar dat lukt niet erg. Vaak is het een herhaling van zetten, oude wijn in nieuwe zakken, meer praten over, dan praten met. In zijn nieuwjaarsrede heeft de burgemeester van Amsterdam het bijvoorbeeld over de constructieve meerderheid die hij in de plaats stelt van de veronderstelde stilzwijgende meerderheid. Het is zeer de vraag of deze meerderheid nog wel een meerderheid is. Is er wel een zwijgende meerderheid? Is het niet juist zo dat die meerderheid niet meer zwijgt? Dankzij social media kan iedereen altijd zijn mening, feit of verzinsel, delen. Zo zwijgzaam als die meerderheid ooit was, is het allang niet meer. En omdat het vaak langs elkaar heen gaat, iedereen preekt voor eigen parochie, neemt de polarisatie toe en neemt de kans op consensus navenant af.

Elite

De burgemeester houdt zijn gehoor voor dat zij zich moeten realiseren bevoorrecht te zijn, maar dat ze zich niet moeten laten aanpraten ‘elite’ te zijn. Een merkwaardige oproep in het gezelschap van de crème de la crème in de hoofdstad, waarvan de burgemeester per definitie behoort tot de top 100 van de meest invloedrijke Nederlanders. Een eigenschap van de elite is nou juist dat zij bevoorrecht is. Met deze benadering symboliseert de burgemeester onbedoeld de uitdaging en het onvermogen van vandaag. Hij neemt niet alleen het frame over van degenen die hij tegengas wil geven, maar doet er zelfs nog een schepje bovenop.

Liefde

Liever nemen we een voorbeeld aan de reactie van een brandweerman nadat idioten vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden terwijl zij iemand aan het helpen waren. Hij zei dat dat niet normaal is, maar ook dat hij die malloten met liefde zou helpen als zij in een hulpbehoevende situatie zouden belanden.

Willen we meer of minder van die niet zwijgende lieden?

Meer!

 

 

Comfortzone

Waarom passen wij kennis en inzichten vaak zo moeizaam toe? Het blijkt niet eenvoudig om nieuwe kennis daadwerkelijk toe te passen. Terugvallen naar oude routines is o zo makkelijk. Toelaten van het nieuwe vinden we maar lastig. Het verstoort. Sommigen noemen het dat je bereid moet zijn om uit je comfortzone te stappen. Ik benader het […]

Wilders college

Gisteren verzorgde Geert Wilders een lezing in de entourage van de rechtbank. De lezing mondde uit in een college over verkiezingsretoriek. De beklaagde legt uit dat wat er in verkiezingstijd wordt gezegd is ingegeven door wat je wil bereiken: stemmen trekken. De politicus spreekt dus uit wat mensen denken, maar zelf misschien niet zeggen. Door dat […]

Out of control

Volgens een bericht in Binnenlands Bestuur keren grote accountantskantoren de rug toe naar kleine gemeenten. Dat betekent dat het (wettelijk verplichte) accountantstoezicht op die gemeenten niet meer gegarandeerd is. Bij gevolg is de gemeentelijke boekhouding out of control, de inkomsten en uitgaven worden immers niet meer geverifieerd. Opvallend is dat in een recent rapport (2015) van een werkgroep […]

Populistische elite

De verkiezingen in de VS leiden tot een gigantische hoeveelheid commentaren, vaak net zo tegenstrijdig als de uitspraken in de verkiezingscampagnes. En iedereen heeft gelijk, ook dat nog, in ieder geval vanuit het eigen perspectief. Ik denk niet dat het veel zin heeft om daar nog iets aan toe te voegen. Duidelijk is volgens mij […]

De WRR-paradox

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft recent twee rapporten uitgebracht. Een over de financiële sector en een over het klimaatbeleid. In deze rapporten zie ik enkele opvallende punten. In de eerste plaats merk ik op dat het 1 rapport had moeten zijn.  Het een heeft alles met het ander te maken. Ik zie 3 […]

Paradoxaal leiderschap

Recent verscheen Paradoxaal leiderschap van Ivo Brughmans. Het vervolg op De kunst van het paradoxale leven (2013). Paradoxen, en vooral hoe daarmee om te gaan, is een thema dat Ivo fascineert. De kern van zijn betoog is dat we los moeten komen van het of-of denken en meer moeten met en-en denken. Het is de kunst om […]

Het causale kaartspel

Het is een kernkwaliteit van de politicus om zich successen toe te eigenen. Het gaat goed met Nederland zegt de Troonrede. En dan volgt samengevat: ‘en dat komt door ons beleid’. Daar zijn toch wel vragen bij te stellen. Je kan net zo goed stellen: ‘ondanks ons beleid gaat het nog best goed’. Het is maar […]

Lezing 26 augustus 2016

Lezing door Ben Verleg ter gelegenheid van de presentatie van de eerste druk van de Algemene Inleiding in Zingevende Besliskunde op 26 augustus 2016. Beste vrienden en toehoorders, Ik ga u vanmiddag 3 dingen vertellen: De boodschap van vandaag: besluitvorming is dynamisch Iets over het waarom van dit boekje: ik heb een proefschrift geschreven in […]