Scheef

 

De huizenmarkt is (weer) uit het lood. Regelmatig verschijnen er verontrustende berichten dat starters geen kans maken, de huizenprijzen in de steden rijzen (weer) de pan uit o.a. doordat investeerders panden opkopen als belegging. Een van de spraakmakende figuren is een prins die het zakelijk goed voor elkaar heeft. Hoewel hij de tel kwijt is van het aantal panden dat in zijn bezit is, voelt hij zich niet deskundig genoeg om erover in gesprek te gaan met het volk. Het illustreert goed dat veel investeerders geen betrokkenheid kennen bij waarin zij investeren. Zolang het genoeg geld oplevert investeren zij.

Aan de andere kant zijn er vrijwilligers (zoals ondergetekende) die zich onbezoldigd inzetten voor het behoud van sociale woongemeenschappen. In concreto gaat het om het instandhouden van hofjes. Deze zijn ooit gesticht door vermogende kooplieden, soms van adel, die iets voor de gemeenschap wilden betekenen. Tot de financiële crisis van 2007-2008 konden de bestuurders rekenen op hulp van de overheid in de vorm van subsidies voor restauratie van de 17e eeuwse gebouwen. Die subsidies zijn in het bezuinigingsgeweld afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam een belastingheffing op de verhuur van de woningen met een huur lager dan 710 per maand. Dat heeft geleid tot een achteruitgang van de financiële positie van de beherende stichtingen met zo’n 25-30%. Veel van de hofjes komen hierdoor in de gevarenzone. Niet meteen, maar wel op langere termijn. Gelukkig is vanaf 2018 de verhuurderheffing voor kleine woningbeheerders, na een uitgebreide lobby, door de Tweede Kamer afgeschaft, maar om de gebouwen in stand te houden zit er veelal niets anders op dan de huren ‘marktconform’ (lees boven 710 per maand) te trekken. Zodoende leveren de ideële stichtingen ongewild een bijdrage aan het vergroten van de huisvestingsproblematiek. Het beheer van erfgoed in de geest van de erflater is praktisch onmogelijk gemaakt.

Om de scheve woningmarkt recht te trekken hebben we behoefte aan investeerders die niet wegkijken maar betrokken zijn bij de stad en haar inwoners.

Feestje

Eindelijk het bericht dat de Amsterdamse Noordzuidlijn bijna klaar is. We hebben er veel mee en van geleerd. Het is een casus met blijvende waarde, al dacht de wethouder die destijds voor de besluitvorming verantwoordelijkheid nam, dat als de metro eenmaal rijdt de mensen de ellende wel snel zullen vergeten. De hoofdconclusie is wat mij […]

Cryptorush

  Elke dag staat Bitcoin, en cryptocurrency in het algemeen, in de schijnwerpers. Mensen die er geen verstand van hebben worden verleid mee te doen met de wereld van het geld, waar het enige doel is meer geld te verzamelen teneinde een luxueus leven te kunnen leiden. Mensen laten zich graag verleiden. Bijvoorbeeld hier Als […]

Wereldkampioen

De gezondheidszorg staat dagelijks in het nieuws. Afgelopen week heb ik (helaas) ruime ervaring opgedaan in de rol van patiënt. Mijn hemel, wat hebben wij het goed voor elkaar. Van de eerste tot de laatste minuut is alles geregeld. Elke professional doet wat hij moet doen met als resultaat dat mijn acute probleem op sublieme […]

Het paradijs?

Met de Paradise papers krijgen we wederom een beeld voorgeschoteld van de mores van het grote geld. Er is een soort geldwedloop. Wie het meeste binnenhaalt en het minste bijdraagt aan de gemeenschap wint. Het is net zo verslavend als suiker in het eten en als nicotine in een sigaret. Economische groei staat voorop, koste […]

Een nieuw kabinet

Vandaag treedt na een lange periode van onderhandelen een nieuw kabinet aan. Dat lange onderhandelen suggereert dat het mogelijk is precies te plannen wat er (volgens de onderhandelaars) zou moeten gebeuren. ‘Zou moeten’, want de werkelijkheid is altijd weer anders. Veel belangrijker is dat er een team ontstaat dat goed is in samenwerken. Dat is […]

Zelfplagiaat

Onlangs was er weer een onderzoek waaruit bleek dat veel wetenschappers teksten hergebruiken. Sinds een aantal jaren komt deze discussie telkens weer terug en zien we dezelfde argumenten over dit onderwerp opnieuw de revue passeren… Dat komt doordat wetenschappers ‘afgerekend’ schijnen te worden op het aantal publicaties. Zij publiceren daarom bijvoorbeeld graag meerdere artikelen over […]

Over doel en effect

Goede besluitvorming begint met een duidelijk doel. Een van de andere kenmerken van goede besluitvorming is duidelijkheid over de gevolgen. Het komt nogal eens voor dat een besluit het tegenovergestelde teweegbrengt van wat de bedoeling is. Dat heeft te maken met de onvermijdbare inschattingen en aannames die we nu eenmaal (moeten) maken. De effecten zijn […]