Nieuw: Mediation in Sudwest-Fryslan

Deze zomer start ik een nieuwe activiteit: mediation gericht op zakelijke geschillen en samenwerkingsproblemen, met name voor de sectoren bouw en zorg.

Waarom?

Afgelopen periode heb ik in eigen beheer een woning gebouwd en ervaren hoe groot de kans is op een geschil. Je moet alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat er geen stoornissen ontstaan. Het gaat steeds om de overdrachtsmomenten. Telkens als een andere specialist in actie moet komen is er de vraag of zijn vertreksituatie overeenstemt met zijn verwachting en bedoeling. Maak je dat niet expliciet, dan gaat het niet goed.

Al die schakelpunten vormen een risico waar je als het ware bovenop moet zitten om maar geen misverstanden te krijgen. De verregaande specialisaties hebben ertoe geleid dat het aantal risico’s navenant is toegenomen. Het is onmogelijk om van alles steeds het naadje van de kous te weten. Als het goed gaat lijkt dat soms meer geluk dan wijsheid. Men accepteert vaak op voorhand al dat er problemen ontstaan en calculeert een ruime risicomarge in. Maar zodra er een probleem is kost dat extra veel tijd en is de bodem van de risicopot snel in zicht.

Dat geldt niet alleen in de bouw, maar bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg, zowel medisch inhoudelijk als organisatorisch. Je zou kunnen zeggen dat het een verdubbelde complexiteit oplevert omdat op sommige momenten niemand meer weet wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit jaar ben ik betrokken geraakt in verschillende procedures waar de betrokkenen geen van allen nog een uitweg zien. Er is een soort patstelling ontstaan waar iedereen alleen maar ongelukkig van wordt terwijl de intenties wel goed zijn.

Beide voorbeelden staan niet op zichzelf. Overal waar ik mijn oor te luisteren leg verneem ik soortgelijke problemen. Niemand wil in juridisch gesteggel komen, maar ziet zich uiteindelijk gedwongen toch dat pad maar op te gaan. En dat is een kostbaar, tijdrovend en energie-vretend pad.

Wanneer?

Als je zelf emotioneel betrokken bent bij een geschil is het bijzonder moeilijk om ‘er boven te staan’ en met een helikopterview te kijken naar wat er aan de hand is. Het is dan zaak om er iemand bij te halen die meer zakelijk naar jouw situatie kijkt en de ruimte heeft en neemt, om tot wijze en intelligente besluitvorming te komen. Precies daar kan ik denk ik iets betekenen. Mijn  jarenlange studie van besluitvormingsprocessen geeft daarvoor een theoretische basis, mijn praktijkervaring doet de rest. Dus met die kennis en ervaring ga ik anderen helpen om oplossingen te vinden voor waar het is vastgelopen of dreigt vast te lopen.

Mediation is inmiddels ingeburgerd en wordt meer en meer gezien als redmiddel om kostbare procedures voor te zijn. Dat is terecht. Voorwaarde is wel dat beide partijen een oplossing willen. Iedereen overkomt het wel eens dat door omstandigheden het niet wil lukken er samen uit te komen.

Als de wil aanwezig is, is er een grote kans om in korte tijd een probleem achter je te laten.

Start per 1 september

De woning in Sneek zijn we nog aan het afwerken, na de zomervakantie is er een mooie praktijkruimte met een perfecte sfeer om tot wijze besluitvorming te komen. De praktijk start officieel per 1 september.

Hebt u vragen of tips? Stuur dan s.v.p. een mail aan info@benverleg.nl

 

Integer

Je zou denken dat men bij de VVD zo langzamerhand wel voldoende ervaring heeft met integriteitskwesties. Er zijn zoveel affaires geweest dat we de tel kwijt zijn. Het jongste rapport, over het kamerlid Sybren van Haga, van de integriteitscommissie van de partij laat zien dat het nog steeds niet erg opschiet met het lerend vermogen. […]

Supervisor

Misschien een open deur maar toch: wie goed gebruik maakt van een second opinion voorkomt veel gedoe. Dat wil zeggen als die second opinion zich echt verdiept in de besluitvorming van een organisatie. De geformaliseerde second opinion van een raad van toezicht mankeert het nog al eens aan de kennis en kunde om de verificatie […]

Commissie Van der Veer

Afgelopen zondag zei Jeroen van der Veer in Buitenhof, in zijn rol als voorzitter van de Tijdelijke commissie onderzoek naar geconstateerde tekortkomingen mortierongeval Mali, (die vervolgens geen onderzoek heeft gedaan naar dat ongeval),  dat de zorg voor veiligheid geen rocket science is. De door hem geleide commissie heeft het thema inderdaad niet wetenschappelijk benaderd, maar uitsluitend gekeken […]

Scheef

  De huizenmarkt is (weer) uit het lood. Regelmatig verschijnen er verontrustende berichten dat starters geen kans maken, de huizenprijzen in de steden rijzen (weer) de pan uit o.a. doordat investeerders panden opkopen als belegging. Een van de spraakmakende figuren is een prins die het zakelijk goed voor elkaar heeft. Hoewel hij de tel kwijt […]

Feestje

Eindelijk het bericht dat de Amsterdamse Noordzuidlijn bijna klaar is. We hebben er veel mee en van geleerd. Het is een casus met blijvende waarde, al dacht de wethouder die destijds voor de besluitvorming verantwoordelijkheid nam, dat als de metro eenmaal rijdt de mensen de ellende wel snel zullen vergeten. De hoofdconclusie is wat mij […]

Nepnieuws

Beste lezers, allen de beste wensen voor 2018! Ook in 2018 ga ik verder met het delen van mijn kijk op ontwikkelingen die ik meestal relateer aan hoe wij tot besluiten komen. 2017 stond bol van (discussie over) nepnieuws. De groei van de informatiestroom brengt als vanzelf ook een groei van desinformatie met zich mee. […]

Cryptorush

  Elke dag staat Bitcoin, en cryptocurrency in het algemeen, in de schijnwerpers. Mensen die er geen verstand van hebben worden verleid mee te doen met de wereld van het geld, waar het enige doel is meer geld te verzamelen teneinde een luxueus leven te kunnen leiden. Mensen laten zich graag verleiden. Bijvoorbeeld hier Als […]

Wereldkampioen

De gezondheidszorg staat dagelijks in het nieuws. Afgelopen week heb ik (helaas) ruime ervaring opgedaan in de rol van patiënt. Mijn hemel, wat hebben wij het goed voor elkaar. Van de eerste tot de laatste minuut is alles geregeld. Elke professional doet wat hij moet doen met als resultaat dat mijn acute probleem op sublieme […]

Het paradijs?

Met de Paradise papers krijgen we wederom een beeld voorgeschoteld van de mores van het grote geld. Er is een soort geldwedloop. Wie het meeste binnenhaalt en het minste bijdraagt aan de gemeenschap wint. Het is net zo verslavend als suiker in het eten en als nicotine in een sigaret. Economische groei staat voorop, koste […]