De Droom (2)

Ik zat aan tafel met Trump in een restaurant. Een Texaans restaurant. Niemand keek ervan op. Ik ook niet. We wilden wat eten en ik vroeg wat ik het beste kon bestellen. Hij zei: “frites! Ze hebben hier heel erg lekkere frites, de lekkerste in de hele wereld. En een steak natuurlijk, die is hier niet alleen erg goed, de beste die je kan krijgen, maar vooral ook heel groot, groter heb je ze nergens.”

Het deed me denken aan een kort filmpje dat ik op Twitter had gezien. Aan Trump werd iets gevraagd over bescheidenheid en hij zei toen dat hij heel bescheiden was, de meest bescheiden president ooit.

Bij de bestelling wilden we ook wat drinken natuurlijk Ik zei: “doe mij maar een biertje”. “Dat neem ik dan ook” zei hij. Het eten werd snel gebracht, maar het biertje kwam maar niet. Ik begreep dat niet zo goed. Je zou denken dat de president van Amerika snel wordt geholpen als hij wat wil, maar dat bleek niet zo te zijn. Ergens vond ik dat wel cool. Maar we hadden dorst. Ik zag dat buiten op het terras een bar was, zo’n tijdelijk rond ding op wielen, wat je ook wel bij grote evenementen ziet, waar ze bier in plastic glazen schenken. Ik zei: “ik ga wel even daar wat halen.” “Ik ga met je mee”, zei Trump.

Aangekomen bij de bar duurde het daar ook lang voordat er beweging kwam. We hadden nog niet kunnen bestellen toen er binnen rumoer ontstond. Ik snelde naar binnen met de gedachte dat iemand in nood misschien hulp nodig had. Ik sprong over enkele treden, Trump kwam op afstand wandelend achter me aan, en trof een man zittend op de grond. Hij was boos en schreeuwde: “welke idioot heeft die tape op de muur geplakt? Zo is mijn werk voor niets!” Ongelooflijk, wat was de man, een stukadoor, kwaad. De zin van zijn bestaan was weg nu zijn werk beschadigd was door de tape die zijn pas aangebrachte gladde muur los trok. Nu de man geen eerste hulp nodig had en ik me bovendien realiseerde dat ik niet zou weten wat ik zou moeten doen bij een noodzakelijke reanimatie, ging ik verder naar onze tafel. Ik zag uit mijn ooghoeken dat onze biertjes gearriveerd waren.

Ik was benieuwd naar de manier waarop Trump met de rekening zou omgaan. Hij is een gefortuneerd man en ik ben weliswaar niet arm, maar in verhouding met hem ben ik dat wel. Alles is relatief.

“Zullen we de rekening delen?” vroeg Trump. Dat viel me eerlijk gezegd mee. “Nee”, antwoordde ik, “ik betaal wel.”

Zelfplagiaat

Onlangs was er weer een onderzoek waaruit bleek dat veel wetenschappers teksten hergebruiken. Sinds een aantal jaren komt deze discussie telkens weer terug en zien we dezelfde argumenten over dit onderwerp opnieuw de revue passeren… Dat komt doordat wetenschappers ‘afgerekend’ schijnen te worden op het aantal publicaties. Zij publiceren daarom bijvoorbeeld graag meerdere artikelen over […]

Over doel en effect

Goede besluitvorming begint met een duidelijk doel. Een van de andere kenmerken van goede besluitvorming is duidelijkheid over de gevolgen. Het komt nogal eens voor dat een besluit het tegenovergestelde teweegbrengt van wat de bedoeling is. Dat heeft te maken met de onvermijdbare inschattingen en aannames die we nu eenmaal (moeten) maken. De effecten zijn […]

Dromen in Almere

“Wij helpen Almeerders hun dromen realiseren.” Zo luidt de eerste zin van de visie van de gemeente Almere in het “Veranderplan De veranderrichting” dat recent gepubliceerd is. Bij organisatieverandering draait alles om duidelijkheid. Ik noem de top 3: doel, aanleiding en met wie? Ik lees het nog eens. Het staat er echt: de gemeente Almere […]

Zelf besluiten

Deze week 2 nieuwe boeken gelezen. Hein Albeda, ‘Zelf besluiten’ en Hessel Bouma, ‘Verzet en verraad in de Lege Geaën’. Albeda geeft tips voor het verbeteren van de ‘eigen’ besluitvorming. Veelal op basis van eigen ervaring. Zijn idee is dat mensen in organisaties meer dan voorheen zelf besluiten moeten nemen. Minder top-down, meer eigen verantwoordelijkheid. […]

Keizergate

De kwestie met de onnavolgbare partijvoorzitter van de VVD die door Follow the money op tafel is gebracht (zie voor het verhaal FTM), groeit uit naar een casus die in veel opleidingen als voorbeeld kan worden gesteld. Ik deel enkele observaties. De casus is prima lesstof voor leerstukken zoals corprate governance, integriteit, bestuurskunde, marketing en communicatie. Maar zeker […]

In gelijke mate ongelijk behandelen

De kabinetsformatie loopt en dan is het ook weer tijd voor brieven (hierboven 300 boerenbrieven) en ongevraagde adviezen. Ook is er een mooie brief van de secretarissen-generaal, de top van de Haagse ambtenarij. Het is een tableau voor wie een beeld wil krijgen van de actuele managementvisie in overheidsland. Een paar minpunten Het stuk van […]

De beste zorg ter wereld

De federatie van medisch specialisten heeft een visiedocument 2025 gepubliceerd. De kern ervan is Ambitie, Vertrouwen, Samenwerken. De ambitie is niet minder dan ‘aantoonbaar de beste zorg ter wereld’. Uiteraard. Nederland staat al hoog in de lijstjes: 5e plek ter wereld volgens welingelichte kringen, 1ste van Europa volgens dit rapport 2e van de wereld volgens Numbeo, […]

Nieuwe kansen

Gisteren is het contract getekend om de Amsterdamse Zuidas om te bouwen. De A10 gaat ondergronds en wordt 12-baans, spoorwegen en metrolijnen uitgebreid, een vernieuwd station en dat alles zo duurzaam als maar kan. Iedereen denkt ‘als dat maar goed gaat’, met vers in het geheugen de ervaringen met het project Noord-Zuidlijn dat nog steeds […]