In gelijke mate ongelijk behandelen

De kabinetsformatie loopt en dan is het ook weer tijd voor brieven (hierboven 300 boerenbrieven) en ongevraagde adviezen. Ook is er een mooie brief van de secretarissen-generaal, de top van de Haagse ambtenarij. Het is een tableau voor wie een beeld wil krijgen van de actuele managementvisie in overheidsland.

Een paar minpunten

Het stuk van 9 kantjes bevat de nodige modewoorden. Zo heeft men het over een stevige agenda, schenkt men nadrukkelijk aandacht en pleit men voor excellente dienstverlening. Een opvallend cryptische uitspraak die we tegenkomen is: “Ongelijke gevallen (moeten we) in gelijke mate ongelijk behandelen.” Dat we dat in gelijke mate moeten doen fascineert mij. Hoe meten we dat? Geen idee. Dat staat er niet bij. Ook heeft men het over “bewuste keuzes die moeilijk samen zullen gaan met eventuele ambities.” Al lezende bekruipt mij meer en meer het gevoel dat de formatie hier niet echt veel mee opschiet.

Het grote pluspunt

Maar toch. De achterliggende intentie is dat vooraf goed gekeken wordt naar de uitvoerbaarheid van voornemens en besluiten. Een besluit dat we niet kunnen uitvoeren is verspilde energie. Daar hebben we er al genoeg van. Vandaar dat het aanbod dat men in de brief doet om een scan daarop uit te voeren  ijzersterk is. Welk kabinet er ook komt, daarop kan men eigenlijk geen nee zeggen.

Een van de belangrijkste opbrengsten van wetenschappelijke onderzoeken naar goede besluitvorming is dat het welbewust vanuit verschillende perspectieven  toetsen op essentiële elementen, de kans op daadwerkelijke uitvoering sterk vergroot. Wat die elementen precies zijn is o.a. hier terug te vinden.

Het negeren van dit aanbod zou een besluit zijn dat niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

De beste zorg ter wereld

De federatie van medisch specialisten heeft een visiedocument 2025 gepubliceerd. De kern ervan is Ambitie, Vertrouwen, Samenwerken. De ambitie is niet minder dan ‘aantoonbaar de beste zorg ter wereld’. Uiteraard. Nederland staat al hoog in de lijstjes: 5e plek ter wereld volgens welingelichte kringen, 1ste van Europa volgens dit rapport 2e van de wereld volgens Numbeo, […]

Nieuwe kansen

Gisteren is het contract getekend om de Amsterdamse Zuidas om te bouwen. De A10 gaat ondergronds en wordt 12-baans, spoorwegen en metrolijnen uitgebreid, een vernieuwd station en dat alles zo duurzaam als maar kan. Iedereen denkt ‘als dat maar goed gaat’, met vers in het geheugen de ervaringen met het project Noord-Zuidlijn dat nog steeds […]

Ga je voor echt of voor nep?

“Hoe weet je nou wanneer iets klopt?” vroeg mij laatst een student. “Dat is een hele goede vraag”, zei ik. “Daar begint het mee, het stellen van de juiste vragen. Verifieer wat je hoort en leest, door vragen te stellen en beredeneer dan de juistheid ervan. Dat is wat je met een onderzoekende houding doet.” […]

Erfpacht: de ideale mix voor een slecht besluit

De kwestie met erfpacht in Amsterdam groeit langzamerhand naar een climax, of wellicht een anti-climax, toe. Het is een voorbeeld van een besluitvormingsproces dat jaren in beslag neemt, waar hoofdrolspelers tussentijds wisselen, waar gefaseerd een verandering wordt ingezet, waar tegenspraak wel plaatsvindt maar is genegeerd en waar het wemelt van onduidelijkheden. Allemaal risico’s, je kan […]

Decreten

De elementen van goede besluitvorming zijn in het algemeen wel bekend. Ook bekend is dat het in de praktijk er vaak niet van komt ervoor te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Het gevolg daarvan is dat de uitvoering stagneert. Bij beslissingen die we heel belangrijk vinden is dat een enorme handicap. Bij beslissingen […]

Meer!

De jaarwisseling leidt altijd tot bespiegelingen en woorden van bezinning. Een rode draad in veel bespiegelingen is dat veel mensen geen vat hebben op de schijnbare tegenstellingen die we dagelijks voorgeschoteld krijgen in de veelheid aan informatie en media. Veel waarheden bestaan naast elkaar en gaan langs elkaar heen. Op internet circuleren lijstjes waaruit blijkt […]

Comfortzone

Waarom passen wij kennis en inzichten vaak zo moeizaam toe? Het blijkt niet eenvoudig om nieuwe kennis daadwerkelijk toe te passen. Terugvallen naar oude routines is o zo makkelijk. Toelaten van het nieuwe vinden we maar lastig. Het verstoort. Sommigen noemen het dat je bereid moet zijn om uit je comfortzone te stappen. Ik benader het […]

Wilders college

Gisteren verzorgde Geert Wilders een lezing in de entourage van de rechtbank. De lezing mondde uit in een college over verkiezingsretoriek. De beklaagde legt uit dat wat er in verkiezingstijd wordt gezegd is ingegeven door wat je wil bereiken: stemmen trekken. De politicus spreekt dus uit wat mensen denken, maar zelf misschien niet zeggen. Door dat […]