Tunnelvisie

De verantwoordelijke Corona-minister ziet licht aan het eind van zijn tunnelvisie. In het zicht van de haven gaan we geen domme dingen doen, zei hij. Nee dacht ik, dat doen we eerder.

Nu is het natuurlijk makkelijk om van de zijlijn te roepen dat het allemaal verkeerd wordt aangepakt, maar in de huidige situatie geeft men daar ook wel erg veel aanleiding voor. Het begint met een goede probleemomschrijving. De beperkte ziekenhuiscapaciteit wordt als hoofdprobleem gezien, maar is dat wel juist?

Het merendeel van de mensen houdt zich rustig; men wacht met meer of minder geduld af tot het probleem klein genoeg is om te normaliseren. In de tussentijd buitelen de deel-beslissingen over elkaar heen, discussiëren allerlei deskundigen de hele dag over elke wijziging in beleid en strategie. Het is teveel om op te noemen en bij te houden.

Het wordt steeds duidelijker zichtbaar dat andere problemen behalve de ziekenhuiscapaciteit belangrijker worden. Het lijkt een kwestie van tijd dat een veelvoud aan effecten van de genomen maatregelen tot onomkeerbare gevolgen leiden.

De (liegende) bestuurders die demissionair zijn vanwege onrechtmatig overheidshandelen houden onverdroten vast aan hun tunnelvisie. Vandaag werd dankzij Follow the Money https://www.ftm.nl bekend dat zij bijna 1 miljard euro onrechtmatig hebben aanbesteed aan een ongecontroleerde stichting. Die stichting moet zorgen voor het lichtje aan het eind van de tunnel door middel van grootschalig testen zodat evenementen georganiseerd kunnen worden.

De tunnelvisie is een rampscenario.

Poldermoe

De wereld komt praktisch tot stilstand door het COVID-19 virus. Een paradoxale situatie: vanuit stilstand naar paniek. Regeringen lopen steeds achter de virusfeiten aan en verantwoordelijke politici maken de situatie alleen maar complexer door ondoordachte besluiten die vaak gericht zijn op het verkeerde probleem. Het Regeren-is- vooruitzien-principe, is al een hele tijd niet meer toegepast. […]

Ongetemde problemen

We kunnen er niet omheen: de COVID-crisis wordt nog steeds gekarakteriseerd door de vele onduidelijkheden en gebrek aan kennis. De dynamiek van de besluitvorming laat dat ook zien. De verantwoordelijke politieke besluitvormers worstelen van week tot week en van dag tot dag, maar verder. Besluiten worden genomen meer ‘op hoop van zegen’ dan op basis […]

Morele oordeelsvorming

Zoals we weten zijn de Corona-maatregelen eerst en vooral bedoeld om de capaciteitsproblemen van de ziekenhuizen zo lang mogelijk beheersbaar te houden. Door de manier waarop in Nederland de zorg is georganiseerd is er nauwelijks reserve-capaciteit beschikbaar. Bij een te groot aanbod van patiënten komen we dus vrij snel in een noodtoestand terecht. We willen […]

Flexibiliseer zorgcontracten!

Een crisis stelt ons voor uitdagingen. Een effect van de COVID-19 crisis is dat de normale zorg in het gedrang zit. Alle aandacht in ziekenhuizen gaat naar patiënten geïnfecteerd met het COVID-19 virus. Veel patiënten met andere chronische ziekten of klachten kunnen door de huidige maatregelen niet terecht in de ziekenhuizen, waar het besmettingsgevaar immers […]