De beste zorg ter wereld

De federatie van medisch specialisten heeft een visiedocument 2025 gepubliceerd. De kern ervan is Ambitie, Vertrouwen, Samenwerken. De ambitie is niet minder dan ‘aantoonbaar de beste zorg ter wereld’. Uiteraard. Nederland staat al hoog in de lijstjes:

  • 5e plek ter wereld volgens welingelichte kringen,
  • 1ste van Europa volgens dit rapport
  • 2e van de wereld volgens Numbeo, d.w.z. in2017. In 2016 stonden we daar nog op plek 26.

Als je jezelf continu weet te verbeteren kom je vanzelf op nummer 1. Dus zo ambitieus is het nu ook weer niet…

Ambitie

Stippen aan de horizon vragen om een omschrijving die door betrokkenen als een haalbare uitdaging worden gezien. Het is op zich een uitdaging om een ambitie te formuleren die aan alle eisen voldoet. De vraag is: voldoet deze ambitie daaraan? Ik meen van niet. Waarom moeten wij de beste ter wereld zijn? Is het een Olympische competitie? Gaat het om business? Leven wij het langste van allemaal? Waar gaat het nu eigenlijk om?

Het visiedocument stelt dat het gaat om de beste zorg voor de patiënt. En dat is per definitie maatwerk want iedere patiënt is uniek. De context is dus een bepalende factor voor wat de beste zorg is, of kan zijn. Het is (met de beste wil van de wereld) in deze zin niet mogelijk om vast te stellen wat de beste zorg ter wereld is. Wat het beste is voor een patiënt in Den Bosch is niet per definitie gelijk aan wat de beste zorg is voor een patiënt met dezelfde kwaal in pakweg Bangalore of Swaziland. Dus wat betekent dat: de beste zorg ter wereld?

Volgens het visiedocument gaat het er om dat de Nederlandse medisch-specialistische zorg, net als watermanagement, een internationaal voorbeeld wordt. “Patiënten en medisch specialisten van overal ter wereld zullen hiervan profiteren.” De vergelijking met watermanagement suggereert dat gedacht moet worden aan technisch kunnen en economische landsbelang, een exportproduct.

Behalve continu verbeteren noemt het document vier pijlers om de beste van de wereld te worden:

  1. De medisch specialist groeit naar een holistische benadering.
  2. Medisch specialisten nemen het voortouw bij de ontwikkeling van zorgnetwerken.
  3. Medisch specialisten spelen een rol in preventie van ziekte en behoud van functioneren.
  4. Medisch specialisten zijn meer betrokken, samen met patiënten, bij innovaties binnen de zorg.

Samenwerken

Innoveren is vallen en opstaan, trial and error, experimenteren en weer doorgaan. Het vraagt nogal wat doorzettingsvermogen om in de complexiteit van de sector echt progressie te maken. Terecht stelt het visiedocument dat samenwerking essentieel is. De vraag is alleen: gaat dat lukken? Waarom zouden verschillende disciplines gaan samenwerken? Om de beste van de wereld te worden? De realiteit is dat de meeste specialisten overvol zitten en dat het voor velen niet haalbaar is om een fulltime functie vol te houden  vanwege de werkdruk. De specialist is niet toevallig specialist en geen generalist. Hij/zij wordt ingeschakeld juist wanneer die specialisatie nodig is omdat de holistisch werkende generalist dat niet kan verzorgen. Sterker nog, de eerste lijn is vaak niet in staat om een juiste diagnose te stellen zonder raadplegen van specialisten.

Wie moet nu het voortouw nemen in de zorgnetwerken? Het visiedocument zegt: de specialist. Ik denk dat dit niet voor de hand ligt. De specialist moet vooral worden ingezet op zijn specialiteit, waar de toegevoegde waarde het grootst is. Afstemming met andere actoren in de zorgketen is vanzelfsprekend, maar dat wil niet zeggen dat de specialist de organiserende rol zou moeten nemen in het zorgnetwerk. Misschien zelfs beter van niet. Laat dat liever over aan een regelaar, een organisator die de verbindingen adequaat weet te leggen met behulp van veel slimmere IT-toepassingen dan we nu hebben.

Inspiratie

De idealen die mooi zijn verwoord in het visiedocument zijn alleen te realiseren met 100% commitment van alle betrokkenen. Om dat te bereiken is het een voorwaarde dat bij de visieontwikkeling deze allemaal participeren en dezelfde visie de hunne maken. De specialist die geïnspireerd door dit stuk het voortouw neemt loopt anders zonder twijfel tegen een muur van onbegrip op. En dan worden we nooit de beste van de wereld.

Op 14 maart 2017 is het Federatiecongres van medisch specialisten onder meer gewijd aan de visie 2025. Link.

Nieuwe kansen

Gisteren is het contract getekend om de Amsterdamse Zuidas om te bouwen. De A10 gaat ondergronds en wordt 12-baans, spoorwegen en metrolijnen uitgebreid, een vernieuwd station en dat alles zo duurzaam als maar kan. Iedereen denkt ‘als dat maar goed gaat’, met vers in het geheugen de ervaringen met het project Noord-Zuidlijn dat nog steeds […]

Ga je voor echt of voor nep?

“Hoe weet je nou wanneer iets klopt?” vroeg mij laatst een student. “Dat is een hele goede vraag”, zei ik. “Daar begint het mee, het stellen van de juiste vragen. Verifieer wat je hoort en leest, door vragen te stellen en beredeneer dan de juistheid ervan. Dat is wat je met een onderzoekende houding doet.” […]

Erfpacht: de ideale mix voor een slecht besluit

De kwestie met erfpacht in Amsterdam groeit langzamerhand naar een climax, of wellicht een anti-climax, toe. Het is een voorbeeld van een besluitvormingsproces dat jaren in beslag neemt, waar hoofdrolspelers tussentijds wisselen, waar gefaseerd een verandering wordt ingezet, waar tegenspraak wel plaatsvindt maar is genegeerd en waar het wemelt van onduidelijkheden. Allemaal risico’s, je kan […]

Decreten

De elementen van goede besluitvorming zijn in het algemeen wel bekend. Ook bekend is dat het in de praktijk er vaak niet van komt ervoor te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Het gevolg daarvan is dat de uitvoering stagneert. Bij beslissingen die we heel belangrijk vinden is dat een enorme handicap. Bij beslissingen […]

Meer!

De jaarwisseling leidt altijd tot bespiegelingen en woorden van bezinning. Een rode draad in veel bespiegelingen is dat veel mensen geen vat hebben op de schijnbare tegenstellingen die we dagelijks voorgeschoteld krijgen in de veelheid aan informatie en media. Veel waarheden bestaan naast elkaar en gaan langs elkaar heen. Op internet circuleren lijstjes waaruit blijkt […]

Comfortzone

Waarom passen wij kennis en inzichten vaak zo moeizaam toe? Het blijkt niet eenvoudig om nieuwe kennis daadwerkelijk toe te passen. Terugvallen naar oude routines is o zo makkelijk. Toelaten van het nieuwe vinden we maar lastig. Het verstoort. Sommigen noemen het dat je bereid moet zijn om uit je comfortzone te stappen. Ik benader het […]

Wilders college

Gisteren verzorgde Geert Wilders een lezing in de entourage van de rechtbank. De lezing mondde uit in een college over verkiezingsretoriek. De beklaagde legt uit dat wat er in verkiezingstijd wordt gezegd is ingegeven door wat je wil bereiken: stemmen trekken. De politicus spreekt dus uit wat mensen denken, maar zelf misschien niet zeggen. Door dat […]

Out of control

Volgens een bericht in Binnenlands Bestuur keren grote accountantskantoren de rug toe naar kleine gemeenten. Dat betekent dat het (wettelijk verplichte) accountantstoezicht op die gemeenten niet meer gegarandeerd is. Bij gevolg is de gemeentelijke boekhouding out of control, de inkomsten en uitgaven worden immers niet meer geverifieerd. Opvallend is dat in een recent rapport (2015) van een werkgroep […]