Dromen in Almere

“Wij helpen Almeerders hun dromen realiseren.” Zo luidt de eerste zin van de visie van de gemeente Almere in het “Veranderplan De veranderrichting” dat recent gepubliceerd is.

Bij organisatieverandering draait alles om duidelijkheid. Ik noem de top 3: doel, aanleiding en met wie? Ik lees het nog eens. Het staat er echt:

de gemeente Almere wil de inwoners van de stad helpen hun dromen te realiseren…

Waar die inwoners van dromen weten we niet en daar komen we verder ook niet achter als we het plan doornemen.

Dan de aanleiding, het waarom. Welk probleem of vraagstuk wil men in Almere met het nieuwe plan oplossen? In de paragraaf ‘aanleiding’ zegt het plan eerst dat er heel veel goed gaat, maar: het kan nog beter. Het directieteam heeft een analyse gemaakt waarin kenmerken naar voren komen “die ons functioneren en onze doorontwikkeling naar de toekomst belemmeren.” Het probleem zit dus kennelijk in de kenmerken die belemmerend zijn. Als we niets veranderen dan zullen wij straks niet in staat zijn om de dromen van Almeerders te helpen realiseren. Zo is de redenering.

Als we weten wat het probleem is kunnen we bepalen wat er nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Het plan geeft als antwoord dat het gaat om meer slagvaardigheid, eenheid en samenhang. En dat moet vervolgens uiteraard in balans komen met wat ‘maatschappelijk en door de organisatie wordt gevraagd’. Nu kent het takenpakket van een gemeente een grote mate van diversiteit. De enige samenhang is dat deze taken betrekking hebben op het gebied van de gemeente. Onduidelijk blijft waarom die verschillende taken meer samenhang zouden behoeven.

Een belangrijk voorwaarde voor het welslagen van veranderplannen is betrokkenheid. De analyse gemaakt door het directieteam. Wellicht hebben zij medewerkers meegenomen in hun denken. Laten we het hopen.

Onduidelijke veranderplannen, daar dromen ze van in Almere.

Zelf besluiten

Deze week 2 nieuwe boeken gelezen. Hein Albeda, ‘Zelf besluiten’ en Hessel Bouma, ‘Verzet en verraad in de Lege Geaën’. Albeda geeft tips voor het verbeteren van de ‘eigen’ besluitvorming. Veelal op basis van eigen ervaring. Zijn idee is dat mensen in organisaties meer dan voorheen zelf besluiten moeten nemen. Minder top-down, meer eigen verantwoordelijkheid. […]

Keizergate

De kwestie met de onnavolgbare partijvoorzitter van de VVD die door Follow the money op tafel is gebracht (zie voor het verhaal FTM), groeit uit naar een casus die in veel opleidingen als voorbeeld kan worden gesteld. Ik deel enkele observaties. De casus is prima lesstof voor leerstukken zoals corprate governance, integriteit, bestuurskunde, marketing en communicatie. Maar zeker […]

In gelijke mate ongelijk behandelen

De kabinetsformatie loopt en dan is het ook weer tijd voor brieven (hierboven 300 boerenbrieven) en ongevraagde adviezen. Ook is er een mooie brief van de secretarissen-generaal, de top van de Haagse ambtenarij. Het is een tableau voor wie een beeld wil krijgen van de actuele managementvisie in overheidsland. Een paar minpunten Het stuk van […]

De beste zorg ter wereld

De federatie van medisch specialisten heeft een visiedocument 2025 gepubliceerd. De kern ervan is Ambitie, Vertrouwen, Samenwerken. De ambitie is niet minder dan ‘aantoonbaar de beste zorg ter wereld’. Uiteraard. Nederland staat al hoog in de lijstjes: 5e plek ter wereld volgens welingelichte kringen, 1ste van Europa volgens dit rapport 2e van de wereld volgens Numbeo, […]

Nieuwe kansen

Gisteren is het contract getekend om de Amsterdamse Zuidas om te bouwen. De A10 gaat ondergronds en wordt 12-baans, spoorwegen en metrolijnen uitgebreid, een vernieuwd station en dat alles zo duurzaam als maar kan. Iedereen denkt ‘als dat maar goed gaat’, met vers in het geheugen de ervaringen met het project Noord-Zuidlijn dat nog steeds […]

Ga je voor echt of voor nep?

“Hoe weet je nou wanneer iets klopt?” vroeg mij laatst een student. “Dat is een hele goede vraag”, zei ik. “Daar begint het mee, het stellen van de juiste vragen. Verifieer wat je hoort en leest, door vragen te stellen en beredeneer dan de juistheid ervan. Dat is wat je met een onderzoekende houding doet.” […]

Erfpacht: de ideale mix voor een slecht besluit

De kwestie met erfpacht in Amsterdam groeit langzamerhand naar een climax, of wellicht een anti-climax, toe. Het is een voorbeeld van een besluitvormingsproces dat jaren in beslag neemt, waar hoofdrolspelers tussentijds wisselen, waar gefaseerd een verandering wordt ingezet, waar tegenspraak wel plaatsvindt maar is genegeerd en waar het wemelt van onduidelijkheden. Allemaal risico’s, je kan […]

Decreten

De elementen van goede besluitvorming zijn in het algemeen wel bekend. Ook bekend is dat het in de praktijk er vaak niet van komt ervoor te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Het gevolg daarvan is dat de uitvoering stagneert. Bij beslissingen die we heel belangrijk vinden is dat een enorme handicap. Bij beslissingen […]