Mediation

Door middel van mediation beogen partijen tot een oplossing te komen van een geschil. Daarmee kunnen lange procedures en hoge kosten worden vermeden.

Het is van groot belang dat een mediationtraject vanaf de voorbereiding aan de hoogste eisen van betrouwbaarheid voldoet. Om tot de oplossing van een probleem te komen is het hard werken aan een goede vertrouwensbasis. Mediation is immers pas nodig als partijen er niet op eigen kracht uitkomen. Vaak speelt gebrekkig vertrouwen een rol daarbij. Vandaar dat de keuze voor een integere mediator en duidelijkheid over verwachtingen essentieel zijn.

Werkwijze

De mediation start na het ondertekenen van de mediationovereenkomst (model NFN) door partijen en de mediator. 

De eerste stap is doorgaans een individueel gesprek met ieder van de partijen. De mediator krijgt een beeld van wat er speelt en stemt verwachtingen over wat men wil bereiken met de mediation met partijen af. Er wordt ook gesproken over de condities zoals strikte vertrouwelijkheid en vrijwilligheid.

In de mediationbijeenkomsten onderzoeken partijen onder begeleiding van de mediator standpunten en belangen. Nadat hierover duidelijkheid is, gaan partijen op zoek naar mogelijke oplossingen waar zij beiden achter kunnen staan. 

De gekozen oplossing waarover overeenstemming is bereikt wordt vastgelegd in een document, overeenkomst of convenant, dat voor de betrokkenen bindend is. De overeenkomst wordt ondertekend door de partijen die de afspraken hebben gemaakt en de mediator. 

Bij complexe zaken kunnen adviseurs worden betrokken voordat een overeenkomst definitief wordt. 

Looptijd

Een mediation wordt doorgaans binnen drie maanden afgerond. Het aantal benodigde gesprekken hangt helemaal af van de mate van complexiteit. Indien de mediator inschat dat er geen oplossing bereikbaar is geef ik de opdracht terug. We gaan iet nodeloos of eindeloos aan tafel. Indien een langere periode van mediation nodig blijkt kan dit alleen indien beide partijen daarmee instemmen. Eventueel lopende juridische procedures worden voor de duur van de mediation opgeschort.

Waarom Ben Verleg als uw mediator?

Dr. Mr. Ben Verleg is jurist, fiscaal jurist en gepromoveerd op besluitvorming. Deze achtergronden helpen zeer bij het vinden van werkbare oplossingen en het goed vastleggen ervan voor de toekomst.

Ben Verleg mediation is (nog) niet aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) maar hanteert wel het door MfN gemaakte Reglement voor mediation, de Gedragsregels voor professionele mediators en het Privacy Statement.

Tarief

Het tarief is 150 per uur exclusief BTW en eventuele reiskosten.

Maak een afspraak voor een vrijblijvende en kosteloze kennismaking via mail info@benverleg.nl of bel 06 39762865.