Vooruitgang

Zalm

Een interessant interview met Gerrit Zalm bij Buitenhof vandaag. Aan de hand van het gesprek kunnen we peilen hoe het met de veranderagenda staat in de Nederlandse financiële sector. De volgende punten vallen me op.

Waarden

Bij verschillende onderwerpen gaat het om de onderliggende waarden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de kwestie van de beloningen bij de bank. Zalm beriep zich opnieuw op de afspraken die gemaakt waren. Hij zei dat je verwacht dat de uitvoering die binnen die kaders valt, dan toch geaccepteerd zou worden. Hij had zich daar op verkeken en de direct verantwoordelijke bestuurder was teruggetreden. Door de manier waarop hij dit naar voren brengt weten we dat hij – ondanks de excuses die hij heeft gemaakt – eigenlijk nog steeds vindt dat de besluitvorming goed was, immers binnen wat in formele zin mocht.

Op een ander moment werd gevraagd of de bank zich moreel niet verplicht zou moeten voelen de staat (wij allemaal samen) uiteindelijk geheel te compenseren voor de reddingsoperatie die miljarden meer heeft gekost dan de bank naar verwachting op zal brengen. Een soort natuurlijke verplichting. Zalm zei dat dit geen kwestie van moraliteit is. In dit verband zei hij dat hij (en dus de bank) geen schuldgevoel hierover kende. Zijn redenering is dat het niet aan hem (in dit geval dus persoonlijk) is te wijten dat de Nederlandse Staat de bank destijds heeft moeten redden. De bank werkt allereerst voor de aandeelhouders (en op de tweede plaats natuurlijk ook voor klanten). De belangrijkste daarvan is de Staat. Dus het zo goed mogelijk werk leveren en een optimaal financieel resultaat (tussen de 10 en 15 % winst!) behalen, is wat er moet gebeuren.

De gehanteerde redenering is opnieuw “volgens de regels correct” en (ook opnieuw) zonder zich verder in te leven in de dominante publieke opinie. Dat Zalm de term schuldgevoel gebruikte is in het licht van zijn verleden bij de dubieuze DSB bank ongelukkig.

Op basis van deze voorbeelden kan gesteld worden dat de dominante visie bij de bank is dat de moraliteit eruit bestaat dat binnen de wettelijke kaders wordt gewerkt. Andere waarden horen we in het gesprek niet naar voren komen. Ook niet als het gaat om de behandeling van incidenten zoals de, bij herhaling, omvangrijke fraude in Dubai. Deze is binnen de bank zelf ontdekt en aan de toezichthoudende instanties gemeld. Ook nu weer: in formele zin correct. Maar ook niet meer dan dat.

Eenzelfde patroon is te zien in de kwestie met de derivaten bij Vestia. Daar heeft de bank volgens de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer ongetwijfeld weet van gehad. Zalm laat die conclusie voor de commissie. Hij meldt slechts dat de bank zodra zij constateerde dat het bij Vestia onverantwoord was geworden, gestopt is met de verkoop van derivaten. Formeel klopt dat. Materieel kleven er heel wat vragen aan. Niet voor niets heeft de bank recent een schadevergoeding van 55 miljoen betaald (wat Zalm dan weer onvermeld laat in het gesprek).

Cultuur

Het is de bedoeling dat de cultuur van de bank zodanig verandert dat niet opnieuw de Staat te hulp moet schieten. Die cultuurverandering is door Zalm vertaald in: minder risico’s lopen, terugtreden uit het riskante investment banking (waarover het verhaal van Joris Luyendijk vooral gaat), en goed werk afleveren voor de klanten. Dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen.

Op basis van de voorbeelden uit het gesprek in Buitenhof is het mijn verwachting dat er vooral wordt gestuurd op het voldoen aan wat de wetgever verlangt. We hebben een bank die zich aan de regels houdt.

Toekomst

Sterker zou zijn als de bank een eigen maatschappelijke visie heeft en een eigen idee van waarden en moraliteit die door haar medewerkers wordt uitgedragen. De bank heeft er kansen genoeg voor. Er zijn nog heel veel kwesties die op tafel gaan komen en waar de bank schoon schip moet maken. Een pro-actieve benadering van deze vraagstukken is hard nodig om de weg naar herstel van vertrouwen in te slaan. De ingezette verbeteringen kunnen dan doorgroeien en leiden tot echte vooruitgang.

Als ik me niet vergis is dat wat de publieke opinie wil. Nu de bank nog.

 

 

2 reacties:

  1. Flauwekul verhaal, een van de zeer vele helaas. Misschien goed dampt Verleg eerst eens kijkt naar de reden voor Staatssteun? Enkele hints: RBS, Fortis! De heer W. Bos?

  2. Voor het eerst een interviewer die huiswerk heeft gemaakt en van doorpakken weet. Met zijn antwoorden en de mentaliteit die daar uit sprak zet geen nuchtere maar arrogante Zalm zich voor schut. Hij komt er mee weg als tevoren al door politieke vrienden gedekt. Een andere, transparante en moreel schone bank? Maatschappelijk belang? Niet als het aan deze voorzitter ligt.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.