Stille migratie

hofje-venetiae

Buitenlandse investeringsmaatschappijen kopen sociale huurwoningen binnen de ring van Amsterdam (Volkskrant 26 januari). De alarmbellen mogen bij het stadsbestuur wel afgaan. Wat is er aan de hand?

Als bestuurder van een kleine stichting met 42 sociale woningen in de binnenstad van Amsterdam zie ik de drastische effecten van het huisvestingsbeleid. Subsidies voor de instandhouding en het onderhoud aan sociale woningen zijn in rap tempo afgeschaft. Een verhuurderheffing voor sociale woningen is ingevoerd. De grondslag voor deze heffing is de OZW-taxatiewaarde, niet de huurprijs. Voor de stichting betekent dat een heffing van ruim 15% van de totale huuropbrengst. Gevoegd bij het wegvallen van onderhoudssubsidies leert een rekensom dat de stichting bij ongewijzigd beleid afstevent op een faillissement. Er zijn twee opties: de huren verhogen of de woningen verkopen.

De huurprijzen worden bepaald door een puntensysteem. Dat is zodanig gewijzigd dat ook de huur van een kleine sociale woning (27 m2) in een oud, monumentaal pand, boven de liberalisatiegrens van 710 euro per maand komt. De verhuurderheffing geldt niet voor geliberaliseerde woningen dus het mes snijdt aan twee kanten. De stichting zal weer financieel gezond zijn.

Het resultaat is dat mensen met een laag inkomen niet meer binnen de ring van Amsterdam aan een betaalbare woning kunnen komen. Een stille, geleidelijke migratie voltrekt zich want de nieuwe hoge huren kunnen niet worden opgelegd aan zittende huurders, maar wel zodra er een woning vrijkomt.

Investeringsmaatschappijen zijn alleen maar actief als er interessante rendementen behaald kunnen worden. Dat gaan zij doen met hulp van onze overheid. Zodra de woningen geliberaliseerd zijn kunnen zij vragen wat ze willen. De winst van de investeringsmaatschappijen gaat rechtstreeks ten koste van de sociale sector.

Mensen met een laag inkomen worden verbannen naar de rafels van de stad, net als in ontwikkelingslanden.

Foto: Venetiae hofje, Elandsstraat

2 reacties:

    1. Nee. Voor het afschaffen van de verhuurderheffing is een wetswijziging nodig. De hoop is gevestigd op de evaluatie van deze heffing dit jaar. Maar de begroting voor 2018 gaat uit van een opbrengst van 2 miljard… Deze lastenverzwaring leidt tot verdere huurprijsverhogingen voor de laagste inkomens.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.