Scheef

 

De huizenmarkt is (weer) uit het lood. Regelmatig verschijnen er verontrustende berichten dat starters geen kans maken, de huizenprijzen in de steden rijzen (weer) de pan uit o.a. doordat investeerders panden opkopen als belegging. Een van de spraakmakende figuren is een prins die het zakelijk goed voor elkaar heeft. Hoewel hij de tel kwijt is van het aantal panden dat in zijn bezit is, voelt hij zich niet deskundig genoeg om erover in gesprek te gaan met het volk. Het illustreert goed dat veel investeerders geen betrokkenheid kennen bij waarin zij investeren. Zolang het genoeg geld oplevert investeren zij.

Aan de andere kant zijn er vrijwilligers (zoals ondergetekende) die zich onbezoldigd inzetten voor het behoud van sociale woongemeenschappen. In concreto gaat het om het instandhouden van hofjes. Deze zijn ooit gesticht door vermogende kooplieden, soms van adel, die iets voor de gemeenschap wilden betekenen. Tot de financiële crisis van 2007-2008 konden de bestuurders rekenen op hulp van de overheid in de vorm van subsidies voor restauratie van de 17e eeuwse gebouwen. Die subsidies zijn in het bezuinigingsgeweld afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam een belastingheffing op de verhuur van de woningen met een huur lager dan 710 per maand. Dat heeft geleid tot een achteruitgang van de financiële positie van de beherende stichtingen met zo’n 25-30%. Veel van de hofjes komen hierdoor in de gevarenzone. Niet meteen, maar wel op langere termijn. Gelukkig is vanaf 2018 de verhuurderheffing voor kleine woningbeheerders, na een uitgebreide lobby, door de Tweede Kamer afgeschaft, maar om de gebouwen in stand te houden zit er veelal niets anders op dan de huren ‘marktconform’ (lees boven 710 per maand) te trekken. Zodoende leveren de ideële stichtingen ongewild een bijdrage aan het vergroten van de huisvestingsproblematiek. Het beheer van erfgoed in de geest van de erflater is praktisch onmogelijk gemaakt.

Om de scheve woningmarkt recht te trekken hebben we behoefte aan investeerders die niet wegkijken maar betrokken zijn bij de stad en haar inwoners.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.