Referendum

Unknown

Het voorgestelde besluit waarover wij morgen in Nederland een raadgevend Ja of een Nee mogen invullen, is een voorbeeld van diffuse besluitvorming. Naarmate de discussie vordert neemt de complexiteit toe en wordt het eerder onduidelijker dan duidelijker. NRC geeft hier een mooie opsomming.

De initiatiefnemers hebben een ander doel dan het verdrag als zodanig. Het gaat hen bijvoorbeeld om het signaal dat er van uitgaat, of om tegengas te geven tegen de eventuele uitbreiding van de EU, of voor het begin van de afbraak ervan of nog weer een andere reden.

De betekenis van het verdrag hangt af van het perspectief dat wij eraan verbinden. Doordat die perspectieven verre van eenduidig zijn en de feiten sterk verschillende betekenissen hebben, is het onmogelijk om te zeggen wat de effecten zijn. De kwestie is daarom ongeschikt om in de vorm van een referendum te beslissen. De uitkomst zal, net als het vraagstuk zelf, op verschillende manieren worden uitgelegd.

Helaas is het niet mogelijk expliciet Blanco te stemmen. Bij dit referendum wordt stemmen zonder iets in te vullen gezien als een Blanco stem. Een U-bocht in de gedachtengang, het is een vorm van: actief niets doen.

Tot slot is het een raadgevend referendum. We kennen goede raad en slechte raad. De ontvanger van het advies bepaalt wat hij goed of slecht vindt. En gaat over tot de orde van de dag.

Unknown

Een reactie:

  1. Zoals verwacht is een meerderheid tegen. De premier zegt dat er ‘iets mee moet gebeuren’ zonder nog een idee te hebben wat. En het belangrijkste uit de commentaren: “Uit het tegen-kamp hoor je veel dat het verdrag vooral beter moet, en niet per se helemaal van tafel. Het lastige is dat kiezers niet op een stembiljet kunnen schrijven wat ze met hun tegenstem bedoelen.” Het grote uitleggen is begonnen. Een tegenstem betekent niet per definitie dat niet een verdrag kan worden gesloten, alleen niet in de vorm zoals het voorlag..

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.