Een nieuw kabinet

Vandaag treedt na een lange periode van onderhandelen een nieuw kabinet aan. Dat lange onderhandelen suggereert dat het mogelijk is precies te plannen wat er (volgens de onderhandelaars) zou moeten gebeuren. ‘Zou moeten’, want de werkelijkheid is altijd weer anders. Veel belangrijker is dat er een team ontstaat dat goed is in samenwerken. Dat is […]

Zelfplagiaat

Onlangs was er weer een onderzoek waaruit bleek dat veel wetenschappers teksten hergebruiken. Sinds een aantal jaren komt deze discussie telkens weer terug en zien we dezelfde argumenten over dit onderwerp opnieuw de revue passeren… Dat komt doordat wetenschappers ‘afgerekend’ schijnen te worden op het aantal publicaties. Zij publiceren daarom bijvoorbeeld graag meerdere artikelen over […]

Over doel en effect

Goede besluitvorming begint met een duidelijk doel. Een van de andere kenmerken van goede besluitvorming is duidelijkheid over de gevolgen. Het komt nogal eens voor dat een besluit het tegenovergestelde teweegbrengt van wat de bedoeling is. Dat heeft te maken met de onvermijdbare inschattingen en aannames die we nu eenmaal (moeten) maken. De effecten zijn […]

Belastingdienst

De Belastingdienst is vaak in het nieuws, doorgaans weinig positief. Nu is het de dienst zelf die de noodklok luidt: de inning loopt gevaar vanwege de vele problemen met automatisering. Die problemen zijn niet nieuw. Wel dat de dienst er nu zelf mee voor de dag komt. Tot 2001 werkte ik bij de toen nog […]

Dromen in Almere

“Wij helpen Almeerders hun dromen realiseren.” Zo luidt de eerste zin van de visie van de gemeente Almere in het “Veranderplan De veranderrichting” dat recent gepubliceerd is. Bij organisatieverandering draait alles om duidelijkheid. Ik noem de top 3: doel, aanleiding en met wie? Ik lees het nog eens. Het staat er echt: de gemeente Almere […]

Zelf besluiten

Deze week 2 nieuwe boeken gelezen. Hein Albeda, ‘Zelf besluiten’ en Hessel Bouma, ‘Verzet en verraad in de Lege Geaën’. Albeda geeft tips voor het verbeteren van de ‘eigen’ besluitvorming. Veelal op basis van eigen ervaring. Zijn idee is dat mensen in organisaties meer dan voorheen zelf besluiten moeten nemen. Minder top-down, meer eigen verantwoordelijkheid. […]

Keizergate

De kwestie met de onnavolgbare partijvoorzitter van de VVD die door Follow the money op tafel is gebracht (zie voor het verhaal FTM), groeit uit naar een casus die in veel opleidingen als voorbeeld kan worden gesteld. Ik deel enkele observaties. De casus is prima lesstof voor leerstukken zoals corprate governance, integriteit, bestuurskunde, marketing en communicatie. Maar zeker […]

In gelijke mate ongelijk behandelen

De kabinetsformatie loopt en dan is het ook weer tijd voor brieven (hierboven 300 boerenbrieven) en ongevraagde adviezen. Ook is er een mooie brief van de secretarissen-generaal, de top van de Haagse ambtenarij. Het is een tableau voor wie een beeld wil krijgen van de actuele managementvisie in overheidsland. Een paar minpunten Het stuk van […]

De beste zorg ter wereld

De federatie van medisch specialisten heeft een visiedocument 2025 gepubliceerd. De kern ervan is Ambitie, Vertrouwen, Samenwerken. De ambitie is niet minder dan ‘aantoonbaar de beste zorg ter wereld’. Uiteraard. Nederland staat al hoog in de lijstjes: 5e plek ter wereld volgens welingelichte kringen, 1ste van Europa volgens dit rapport 2e van de wereld volgens Numbeo, […]