Anders toezien

Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport onder de titel “Toezien op publieke belangen“. De wereld van toezicht en handhaving kent de nodige paradoxen. Men pleit steeds voor een kleinere, compacte overheid, maar bij elk incident roept men om maatregelen, regels en meer toezicht. De effecten van al die acties zijn […]

Nemen toezichthouders bewust besluiten?

Master thesis over sensemaking in raden van toezicht. In de literatuur over raden van toezicht gaat veel aandacht uit naar de positionering, het profiel en de rolopvatting. Veel minder aandacht is er voor de manier waarop de toezichthouder tot besluitvorming komt. De centrale vraag in deze thesis is: hoe vervult een toezichthouder in de (semi) […]

Top

De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (Awt) heeft een briefadvies gepubliceerd voor de Minister van Economische Zaken over de topsectorenaanpak. Dat is het beleid van de Nederlandse regering om innovatie in sectoren waar we sterk in zijn te stimuleren. Het idee is dat op die manier ons land voorop blijft lopen in die sectoren. […]

Bevlogenheid

Aart Jan de Geus, de voormalige minister van Sociale Zaken (2002-2007), hield gisteren de Van Slingelandtlezing bij de Vereniging voor Bestuurskunde. Hij had het over een nieuwe renaissance die we nodig hebben voor Europa. We zitten nu midden in een ‘mess’, niet alleen economisch, ook in andere opzichten is het een rotzooitje zogezegd. We missen […]

Participatie

Gisteren was ik in Pakhuis De Zwijger bij “De Best of Burgermeester“. Dat is een initiatief gebaseerd op de gedachte dat innovatie beter gaat als je samenwerkt. “Bezuinigingen en huidige organisatiestructuren die geen antwoorden hebben op de uitdagingen van tegenwoordig: onze tijd vraagt om innovatie door participatie. Geen inspraakavond in het buurthuis, maar samenwerken met […]

Flitsende besluitvorming

“Reiziger is beter af zonder Fyra” luidt de kop van de Volkskrant vandaag. De conclusie is dat we uitstekend zonder flitstrein kunnen. Komt men daar nu pas achter? Nee hoor. Het scenario om met gewone treinen over het traject te rijden werd al in 1999 voorgesteld, voordat de lijn was aangelegd. Maar de toenmalige minister […]

Spoort de besluitvorming?

Vandaag begint er weer een nieuw hoofdstuk van het Fyra-drama. De Volkskrant zet de opties nog eens mooi naast elkaar onder de titel: “Zonder Fyra is ook niet alles”. Er zijn aardig wat parallellen met andere projecten. Hoewel elke kwestie unieke kenmerken heeft zou het goed zijn om die ervaringen te betrekken bij de besluiten […]

Innovatiekracht

Gisteren was ik bij een tweetal avondlezingen in de Koninklijke Groote Industrieele Club over innovatie in de bouw. Zowel vanuit het wetenschappelijke als het praktische perspectief komt naar voren dat de innovatiekracht in de bouwsector op een laag niveau staat. En dat staat het al heel lang. In 2005 heeft TNO een onderzoek gepubliceerd over […]

Geen lastig gesprek

  Het rapport van de commissie Halsema over wat er beter kan aan het besturen in de semi-publieke sector heet “Een lastig gesprek”. De sturende opvatting van deze commissie is dat het gesprek over de wezenlijke vragen lastig is. De commissie doet een serie aanbevelingen waarvan het aangaan van het lastige gesprek de belangrijkste is. […]