Out of control

control

Volgens een bericht in Binnenlands Bestuur keren grote accountantskantoren de rug toe naar kleine gemeenten. Dat betekent dat het (wettelijk verplichte) accountantstoezicht op die gemeenten niet meer gegarandeerd is. Bij gevolg is de gemeentelijke boekhouding out of control, de inkomsten en uitgaven worden immers niet meer geverifieerd. Opvallend is dat in een recent rapport (2015) van een werkgroep ‘Naar een accountantscontrole op maat’ dit probleem niet genoemd is.

Goedkeurende controleverklaring

Uit de toelichting blijkt dat de accountantskantoren zich steeds verder terugtrekken uit de gemeentelijke markt. Dus niet alleen de kleine gemeenten ontberen accountantscontrole. Dat is niet omdat deze accountantskantoren geen werk nodig hebben, maar omdat hun taak vrijwel ondoenlijk is geworden. Het komt erop neer dat voor het afgeven van een goedkeurende controleverklaring de accountant er verzekerd van moet zijn dat de geldstromen verifieerbaar zijn. Als dat niet mogelijk is, o.a. een gevolg van de recente decentralisaties, dan staat de overheid voor een complex vraagstuk. Als het bij kleine gemeenten daardoor niet uitvoerbaar is, dan is dat bij grote gemeenten waarschijnlijk evenmin mogelijk.

Besluitvorming

Goede besluitvorming is alleen mogelijk met goede informatievoorziening. Ontbreekt die, dan is elk besluit gestoeld op onzekerheid, om niet te zeggen drijfzand. Gebrekkige verifieerbaarheid van financiële stromen vormt niet alleen een financieel risico, maar leidt tot afnemend vertrouwen. Een glijdende schaal waar uitvoerende organisaties steeds minder zicht hebben op wat er goed gaat en wat niet. Dat is een niet te onderschatten risico.

Wat nu?

De minister is in beeld om er iets aan te doen. Het is noodzakelijk uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Enkele belangrijke vragen daarbij zijn:

  • Gaat het om een groot, maar incidenteel probleem of is het structureel van aard?
  • Wie is verantwoordelijk en
  • Wie kan het oplossen?

De vraag is waarom de accountantskantoren niet de noodklok hebben geluid. Of hebben ze die wel geluid maar heeft niemand het gehoord?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.