Geen lastig gesprek

Dia1

 

Het rapport van de commissie Halsema over wat er beter kan aan het besturen in de semi-publieke sector heet “Een lastig gesprek”. De sturende opvatting van deze commissie is dat het gesprek over de wezenlijke vragen lastig is. De commissie doet een serie aanbevelingen waarvan het aangaan van het lastige gesprek de belangrijkste is.

Het is een merkwaardige benadering. In mijn praktijk blijkt steeds opnieuw dat veel bestuurders en toezichthouders dit type gesprek juist graag voeren. Dat is ook niet zo gek want daarmee kunnen zij zingeving in organisaties expliciteren. Als je het gesprek voert blijkt dat helemaal niet zo lastig te zijn. Het punt is wel dat hiervoor een proces moet zijn ingericht. En daar mankeert het nogal eens aan. Ook dat is niet zo gek want de belangrijkste ‘stakeholder’ – de politiek – heeft daar al jaren weinig tot geen belangstelling voor. De sturing is daar gericht op de budgetten en de cijfers. Als er ergens een cultuurverandering gewenst is dan is het daar. Dat is pas een lastig gesprek!

 

Een reactie:

  1. De politiek is een lastige stakeholder, zeker. Maar wat ik miste is niet het lastige gesprek in de boardroom, maar het lastige gesprek met de samenleving. Daar zou veel bij te winnen zijn, nu is er geen debat maar verontwaardiging achteraf.

Geef een reactie