Dromen in Almere

“Wij helpen Almeerders hun dromen realiseren.” Zo luidt de eerste zin van de visie van de gemeente Almere in het “Veranderplan De veranderrichting” dat recent gepubliceerd is.

Bij organisatieverandering draait alles om duidelijkheid. Ik noem de top 3: doel, aanleiding en met wie? Ik lees het nog eens. Het staat er echt:

de gemeente Almere wil de inwoners van de stad helpen hun dromen te realiseren…

Waar die inwoners van dromen weten we niet en daar komen we verder ook niet achter als we het plan doornemen.

Dan de aanleiding, het waarom. Welk probleem of vraagstuk wil men in Almere met het nieuwe plan oplossen? In de paragraaf ‘aanleiding’ zegt het plan eerst dat er heel veel goed gaat, maar: het kan nog beter. Het directieteam heeft een analyse gemaakt waarin kenmerken naar voren komen “die ons functioneren en onze doorontwikkeling naar de toekomst belemmeren.” Het probleem zit dus kennelijk in de kenmerken die belemmerend zijn. Als we niets veranderen dan zullen wij straks niet in staat zijn om de dromen van Almeerders te helpen realiseren. Zo is de redenering.

Als we weten wat het probleem is kunnen we bepalen wat er nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Het plan geeft als antwoord dat het gaat om meer slagvaardigheid, eenheid en samenhang. En dat moet vervolgens uiteraard in balans komen met wat ‘maatschappelijk en door de organisatie wordt gevraagd’. Nu kent het takenpakket van een gemeente een grote mate van diversiteit. De enige samenhang is dat deze taken betrekking hebben op het gebied van de gemeente. Onduidelijk blijft waarom die verschillende taken meer samenhang zouden behoeven.

Een belangrijk voorwaarde voor het welslagen van veranderplannen is betrokkenheid. De analyse gemaakt door het directieteam. Wellicht hebben zij medewerkers meegenomen in hun denken. Laten we het hopen.

Onduidelijke veranderplannen, daar dromen ze van in Almere.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.