Besluitvorming

Georganiseerde tegenspraak: Second opinion in besluitvorming

Hebt u de ervaring dat projecten uitlopen in tijd en het budget wordt overschreden?

Ziet u dat besluiten niet worden uitgevoerd zoals ze bedoeld zijn?

Dat is echt geen uitzondering. Veel onderzoek is gedaan naar hoe projecten beter te managen zijn en wat er nodig is om samenwerking van betrokkenen te verbeteren. Veel minder aandacht is er voor de fase die er aan voorafgaat: de besluitvorming. 

Het besluit is voor de leiding van een organisatie vaak het eindpunt van een serie van activiteiten. Maar voor de uitvoerende organisatie is dit het beginpunt. Opvallend genoeg is er veel aandacht voor wat er in de uitvoering misgaat maar minder voor de fase van besluitvorming, terwijl daar de contouren van de risico’s al ingebakken zijn. Dat komt niet doordat de decisionmakers onbekwaam zijn maar doordat in de hitte van de politieke strijd of het vastbijten in een bepaalde wens, de uitvoeringsvragen niet meer op tafel komen. Hoe ingewikkelder het vraagstuk, des te meer reden om daar apart bij stil te staan. Een extra “bezint eer ge begint” met een frisse kijk op het waarom, het wat en het hoe.

De integrale analyse van het besluitvormingsproces biedt een goed beeld van de uitvoerbaarheid van een beslissing. Met behulp van het model “Zingeving in besluitvorming” kan in een kort tijdsbestek, een duidelijke diagnose gesteld worden. Het resultaat van de second opinion is een rapportage met de belangrijkste risico’s. Dat maakt het mogelijk gepaste actie te ondernemen en te voorkomen dat projecten uitlopen of besluiten niet tot het beoogde resultaat leiden. Vaak betekent het precies dat puntje op de i dat nodig is om succes te behalen. Soms betekent het dat bij nader inzien de start wordt uitgesteld.

Volgens de methodiek “zingeving in besluitvorming” gaat het erom op in totaal 12 perspectieven een duidelijk antwoord te kunnen geven. Zodra dit niet lukt is er sprake van verhoogd risico. Onduidelijkheid veroorzaakt vertraging en verhoogt de kans op budgetoverschrijding.

Download hier de volledige paper: besluitvorming

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.